ÇEREZLERE DAİR AYDINLATMA METNİ

ÇEREZLERE DAİR AYDINLATMA METNİ

Bu metin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (Kanun) 10’uncu maddesi ile
Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında
Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından
(Nasuh Akar Mahallesi 1407. Sok. No:4, 06520 Çankaya/Ankara) tarafından hazırlanmıştır.
Bu Çerez Aydınlatma Metni’nin amacı, internet sitemizde kullanılan çerezlerin cihazınıza
yerleştirilmesi aracılığıyla otomatik yolla elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin
olarak, hangi amaçlarla hangi tür çerezleri kullandığımız, hukuki sebebi ve haklarınız
hakkında sizlere bilgi vermektir.
İnternet sitemizde yalnızca hizmetin sağlanması için kesinlikle gerekli olarak birinci taraf
oturum ve kalıcı çerezler kullanılmaktadır.


Çerez Çeşitleri


Kullanım süresine göre çerez çeşitleri: Oturum çerezi, oturumun sürekliliğinin sağlanması
amacıyla kullanılmakta olup kullanıcı tarayıcısını kapattığında bu çerezler de silinmektedir.
Kalıcı çerez ise internet tarayıcısı kapatıldığı zaman silinmemekte ve belirli bir tarihte veya
belirli bir süre sonra kendiliğinden silinmektedir. Bu çerçevede, internet sitemizde kullanım
sürelerine göre oturum ve kalıcı çerezler kullanılmaktadır.
Birinci taraf ve üçüncü taraf çerezler: Birinci taraf çerezler, doğrudan kullanıcının ziyaret
ettiği internet sitesi yani tarayıcının adres çubuğunda gösterilen adres tarafından
yerleştirilmektedir. Üçüncü taraf çerezlerse, kullanıcının ziyaret ettiği adres dışında farklı bir
etki alanı tarafından yerleştirilmektedir. Bu çerçevede, internet sitemizde yalnızca birinci taraf
çerez kullanılmaktadır.

Kullanım amaçlarına göre çerez çeşitleri: Çerezler kullanım amaçlarına göre kesinlikle
gerekli, işlevsel veya reklam/pazarlama gibi amaçlarla kullanılabilmektedir. Bu
çerçevede, internet sitemizde açıkça talep etmiş olduğunuz bilgi toplum hizmetlerinin
sunulabilmesi için kesinlikle gerekli çerezler kullanılmaktadır. Bu kapsamda,

A) İnternet sayfasında internet sayfasına, sonradan gelen isteklerin güvenilir olup olmadığını
anlamak amacıyla cookiesession1 isimli birinci taraf kalıcı çerezini (bir yıl
saklanmaktadır),

B) Ziyaretçilerin web sayfasını hangi dilde görüntülediği tespit edebilmek amacıyla ASP.NET_SessionId isimli birinci taraf oturum çerezini,

C) Çerez aydınlatma metninin okunduğunun teyidi amacıyla cookiepolicy_status isimli
birinci taraf kalıcı çerezini (bir yıl saklanmaktadır.)

IP bilgilerinizle ilişkilendirmek suretiyle kişisel verileriniz işlenmektedir. Söz konusu kişisel
verileriniz başka veri sorumlularına aktarılmamaktadır.

Söz konusu çerezler yoluyla kişisel verilerin işlenmesinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin
Korunması Kanunu’nun 5’inci maddesinin ikinci fıkrasının (f) bendi uyarınca “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri
için veri işlenmesinin zorunlu olması” işleme şartına dayanılmaktadır.

6698 sayılı Kanun’un “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11’inci maddesi kapsamındaki
taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre Kişisel
Verileri Koruma Kurumuna iletebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.